Aringsås platsen

Platsen

Aringsås är ett vackert område med en fin topografi och stora rekreativa värden. Naturen är varierad med tallskog, stora stenblock och närhet till sjön Spånen. En utgångspunkt för projektet är att ”vi lånar naturen ett tag”, därför planeras bebyggelsen med försiktighet för att passa in i denna värdefulla miljö. Byggnader och gator anpassas efter naturen och topografin.

Platsen

Mellan Alvesta och Växjö

Aringsås ligger öster om Alvesta och väster om Växjö, i expansionsriktningen för båda städerna och inom bekvämt pendlingsavstånd med cykel, tåg eller bil.

Platsen är belägen mitt i en expansiv region med bra kommunikationer och ett stort utbud av service, verksamheter och arbetstillfällen.

Totalt sett utgör Aringsås en yta på 500 hektar. Här tänker vi långsiktig utveckling och tar ett helhetsgrepp över området för att säkerställa planeringen av hållbar teknik och infrastruktur.

Kartläggning och planering

I Aringsås skapar hållbara bostäder för framtiden med livskvalitet för boende och besökare. Bebyggelsen placeras varsamt ner i naturen och Aringsås fortsätter att vara ett område för rekreation och uteliv.

Vi har kartlagt den befintliga skogen och naturmarken för att ha den som utgångspunkt för planeringen av framtida bostadsmiljöer. Tall, lövträd, platser med särskilda naturvärden, vackra stenbumlingar och andra naturliga förutsättningar ser vi som värdefulla i utvecklingen av Aringsås. Varje delområde kommer att planeras utifrån vilken natur, vilka träd och markförhållanden, som finns just där. Bebyggelse och arkitektur anpassas för att ge en unik karaktär åt varje enskild plats.

Aringsås läge gör det till en naturlig pärla på det pärlband av tågstationer som binder samman Alvesta-Aringsås-Gemla-Arenstaden-Växjö-Campus. I Aringsås vision planeras för ett stationsläge med torg och en lite tätare bebyggelse med bra läge för verksamheter, kontor och lägenheter.