Aringsås startsida

Byggt på en hållbar idé om hur vi vill leva och bo i framtiden.

Scrolla ner

En plats
för generationer

Öster om Alvesta, väster om Växjö, där skog, sjö och berg möts, växer ett nytt bostadsområde fram. Blandad bebyggelse i trä som uppförs i nära samspel med den småländska naturen. En nytänkande bostadsutveckling byggd på en hållbar idé om hur vi vill leva och bo i framtiden.

Hållbart och
klimatsmart i allt

I Aringsås formar vi morgondagens samhälle – byggt på ett uthålligt sätt att se på klimat och resurser, livsstil och hälsa, trygghet och ekonomi.

Här skapar vi ett helt nytt bostadsområde för 5 000 till 8 000 bostäder med hållbara lösningar för uppvärmning, energiförsörjning, VA och transporter.

Där skog, sjö
och berg möts

I Aringsås lever vi i samklang med den omgivande naturen. Utgångspunkten är att vi lånar naturen ett tag och sätter ner husen med försiktighet i den värdefulla miljö som Aringsås är.

Byggnationen anpassas till områdets speciella natur och topografi.

En hyllning till
skog och trä

Vi skapar ett modernt bostadsområde i samklang med den småländska naturen. Blandad bebyggelse med villor, parhus, radhus, lägenheter, service och kontor.

Husen av trä blir en del av naturområdet – med generösa naturtomter där vackra träd och stenar lämnas kvar, omgivna av grönska.

Modern träarkitektur
i varierad miljö

Aringsås präglas av en hållbar, modern och kvalitativ arkitektur som skapar en spännande och varierad miljö. Samtidigt ger trähusen med sina träfasader omgivna av skog och grönska en sammanhållen och harmonisk känsla i området.

Aringsås småländskt hantverk

Med småländskt
hantverk och lokala resurser

Vi nyttjar våra viktigaste resurser och tar vara på småländsk kompetens inom skog, trä och glas för att erbjuda en attraktiv, modern småländsk boendemiljö.

Ambitionen är att en stor andel lokal förädling som bygger på förnybara resurser ska innebära minimal klimat- och miljöpåverkan.

Aringsås välmående

En plats för välmående
och livskvalitet

Aringsås erbjuder närhet till kommunikationer, närhet till rekreation och friluftsområden, närhet till vatten som ger attraktiva sjönära boenden och aktiviteter.

Naturmaterial, klimatsmarta lösningar, skog och friluftsaktiviteter innebär mervärden för människor som strävar efter ett liv i balans.

Läs mer om platsen, arkitekturen och de aktuella byggprojekten

Läs mer