Aktuella byggprojekt

Området utvecklas i etapper där vi samarbetar med aktörer som delar visionen om Aringsås. Aktörer som har kvalitet i fokus och som vill vara med utveckla morgondagens träarkitektur i en naturnära miljö.

Aringsås byggprojekt
Aringsås byggprojekt

Aringsås etapp 1

Den första detaljplanen ligger i anslutning till Östra Lunnegården i Alvesta, på vägen ner mot sjön Spånen. Samtal och skissande pågår i samarbete med de aktörer som ska förverkliga de uppemot 200 bostäderna inom planområdet. Det planeras för en blandad bebyggelse i trä; radhus, parhus, hyreslägenheter och friliggande villor.

De olika projekten kommer presenteras på denna sida efterhand som de tar form. Besök aringsas.se för att hålla dig uppdaterad.

Se fler detaljer kring området Aringsås »