Aktuella byggprojekt

Området utvecklas i etapper där vi samarbetar med aktörer som delar visionen om Aringsås. Aktörer som har kvalitet i fokus och som vill vara med utveckla morgondagens träarkitektur i en naturnära miljö.

Aringsås byggprojekt
Aringsås byggprojekt

Aringsås etapp 1

Den första detaljplanen ligger i anslutning till Östra Lunnegården i Alvesta, på vägen ner mot sjön Spånen. Samtal och skissande pågår i samarbete med de aktörer som ska förverkliga de uppemot 200 bostäderna inom planområdet. Det planeras för en blandad bebyggelse i trä; radhus, parhus, hyreslägenheter och friliggande villor.

De olika projekten kommer presenteras på denna sida efterhand som de tar form under 2020. Besök aringsas.se för att hålla dig uppdaterad.

Se fler detaljer kring området Aringsås »